naar top
Menu
Logo Print

Zeven nieuwe stoffen op kandidaatslijst voor autorisatie

Momenteel telt die bijlage 43 stoffen waarvan voor 27 stoffen de sunset date is verstreken
magazine

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 15 januari 2018 zeven nieuwe zeer zorgwekkende stoffen aan de kandidaatslijst voor autorisatie toegevoegd.

De zeven stoffen zijn:
• Benzanthraceen
• Chryseen
• Cadmium nitraat
• Cadmium hydroxide
• Cadmium carbonaat
• 9 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechloraan Plus”TM)
• Reagentia van 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithion, formaldehyde and 4-heptylphenol, vertakt en lineair RP-HP)

Bovendien is de opname van Bisfenol A (BPA) in de kandidaatslijst geüpdatet. BPA is nu ook wegens hormoonverstorende eigenschappen voor het leefmilieu opgenomen in de kandidaatslijst. De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 181 stoffen. Ter herinnering: uit die lijst worden de stoffen geselecteerd die zullen worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (lijst van stoffen die aan autorisatie zijn onderworpen). Momenteel telt die bijlage 43 stoffen waarvan voor 27 stoffen de sunset date is verstreken. Opname in de kandidaatslijst is dus een signaal voor de gebruikers van de betrokken stof om op zoek te gaan naar alternatieven dit zowel product- als procesmatig aangezien het gebruik van die stof op termijn zou kunnen worden verboden.